Comunicat: Sesiune de informare din 21 noiembrie 2023 Programul-cadru Orizont Europa

Sesiune de informare din 21 noiembrie 2023 în domeniul alimente și agricultură, clusterul 6: alimente, bioeconomie, resurse naturale, agricultură și mediu, pilonul 2, Programul-cadru Orizont Europa

 

La data de 21 noiembrie 2023, conform agendei de activitate intocmită de secțiunea responsabilă pentru Pilonul 2 din cadrul Oficiului Național Orizont Europa din subordinea ANCD, a fost organizată o sesiune de informare, în format fizic și on-line, dedicată diseminării infromației cu privire la apelurile Programului-cadru al UE Orizont Europa cu referință la domeniul Alimente și Agricultură, clusterul 6: Alimente, Bioeconomie, Resurse Naturale, Agricultură și Mediu din cadrul Pilonului 2. La eveniment au participat activ reprezentanți ai organizațiilor din sistemul național de cercetare și inovare din domeniul agricol și alimentar, inclusive universități și instituții de cercetare.

După cuvintele de salut, ședința s-a axat pe prezentarea dnei dr., conf. univ. Natalia Vladei, Punct Național de Contact al Programului Orizont Europa pentru domeniul Alimente și Agricultură, prezentare în care au fost expuse principalele repere ale Programului-cadru Orizont Europa și lista tematicilor din cadrul apelurilor lansate cu referință la misunea respectivă. Pentru o mai bună și extinsă elaborare ulterioară a propunerilor de proiecte în cadrul apelurilor expuse în prezentare, a fost relevat și evidențiat specificul tematic al acestora. 

În mod tradițional, sesiunea de informare la etapa sa finală, a inclus partea de întrebări și răspunsuri cu participarea tuturor celor prezenți. Comentariile, intrebările și temele propuse spre dezbatere din partea invitaților au evidențiat interesul acestora față de tematica sesiunii de informare. 

De asemea, la sesiunea de informare a participat și dr. hab. Serghei Sprîncean în calitate de coordonator thematic, Pilon II din cadrul Oficiul Național „Orizont Europa”, implicându-se pe larg în sesiunea de întrebări-răspunsuri. 

Organizatorii evenimentului au accentuat angajamentul acestora de a oferi pe viitor tot suportul lor de ghidare metodologică și informațională a potențialilior aplicanți la apelurile Programului-cadru al UE Orizont Europa, în procesul de elaborare, scriere și depunere a propunerilor de proiecte.