MOST

Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare (ANCD) este autoritate administrativă centrală a Guvernului Republicii Moldova, înființată prin Hotărârea Guvernului nr.196 din 28.02.2018. NARD este succesorul legal al drepturilor și obligațiilor Centrului de Proiecte Internaționale, Agenției pentru Transfer Tehnologic și Inovare și Agenției pentru Cercetare și Dezvoltare, instituții publice din cadrul Academiei de Științe a Moldovei.

NARD este responsabilă de implementarea politicii naționale de cercetare, inovare și dezvoltare, Programul-cadru al UE pentru Cercetare și Inovare Orizont 2020 și alte programe europene și coordonarea Oficiului pentru Știință și Tehnologie din Moldova (MOST), cu sediul la Bruxelles.

Oficiul Moldovei pentru Știință și Tehnologie (MOST) a fost creat la 22 octombrie 2012, prin Hotărârea Guvernului nr. 790, ca urmare a asocierii anterioare a țării la cel de-al 7-lea Program-cadru al UE pentru Cercetare și Dezvoltare Tehnologică (PC7) și ulterior la Programul UE Orizont 2020.

Conform misiunii sale, MOST are ca scop principal să contribuie la promovarea cooperării dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană în domeniul S&T.

Ca urmare a evoluțiilor recente, MOST se implică activ în informarea autorităților naționale relevante cu privire la caracteristicile noului program Orizont 2020 și, de asemenea, în stimularea capacităților administrative și de cercetare necesare pentru participarea entităților moldovenești la apelurile de propuneri H2020.

Serviciile oferite de MOST sunt deschise unei game largi de părți interesate, cum ar fi institute de cercetare și dezvoltare, universități, sectorul de afaceri, ONG-uri, autorități publice centrale și regionale.

 

 

 

 

Imagine
DU131

Doinița ULINICI

Official Representative 

Aprilie 2023- Curent

 

Servicii

Promovare
participarea organizațiilor de cercetare și dezvoltare din Republica Moldova, precum și a IMM-urilor și a ONG-urilor relevante în cadrul programelor europene de cercetare și dezvoltare
Reprezentare
Comunității științifice din Moldova în diferite configurații instituționale, în conformitate cu statutul țării asociate la H2020
Avansarea
potențialului de cercetare și rezultatele științifice ale oamenilor de știință și inovatorilor moldoveni din Spațiul European de Cercetare
Diseminarea
de informații relevante, inclusiv prin intermediul rețelei naționale de PNC, despre apelurile deschise de propuneri, regulile de participare și liniile ghidare de depunere
Favorizarea
participării organizațiilor moldovenești de cercetare și dezvoltare și a cercetătorilor individuali la alte inițiative lansate în cadrul ERA

Clienți