Clusterul 4 Digital, Industrie și Spațiu

Clusterul 4 Digital, Industrie și Spațiu

Viziunea globală din spatele finanțării propuse pentru cercetare și inovare disponibilă în cadrul Clusterului 4 (Digital, Industrie și Spațiu) este aceea a Europei care modelează tehnologii competitive și de încredere pentru o industrie europeană ca lider global în domenii cheie, permițând producției și consumului să respecte limitele planetei noastre și maximizarea beneficiilor pentru toate părțile societății în varietatea de contexte sociale, economice și teritoriale din Europa. Acest lucru va construi o industrie competitiva, digitală, cu emisii scăzute de carbon și circulară, va asigura aprovizionarea durabilă cu materii prime, va dezvolta materiale avansate și va oferi bază pentru progrese și inovare în provocările globale pentru societate.

Cine este eligibil?
Universitățile, centrele de cercetare, companiile, instituțiile publice, asociațiile și organizațiile care încurajează participarea IMM-urilor cu valoare tehnologică ridicată.

Mai multe detalii aici.

Echipa