Energie nucleară FISIUNE ŞI FUZIUNE

Energie nucleară FISIUNE ŞI FUZIUNE

Programul pentru cercetare și formare al Euratom este un program de finanțare complementar Orizont Europa, care acoperă cercetarea și inovarea nucleară.

Programul utilizează aceleași instrumente și reguli de participare ca și programul Orizont Europa. Bugetul este de 1,38 miliarde EUR pentru perioada 1 ianuarie 2021 - 31 decembrie 2025.

Acțiunile indirecte ale programului Euratom se concentrează pe două domenii:

1. Cercetare și dezvoltare în domeniul fuziunii nucleare.

2. Fisiune nucleară, siguranță și protecție împotriva radiațiilor.

 

Informații privind condițiile de finanțare și procedura de aplicare pot fi găsite pe site-ul Funding and Tenders portal.