Clusterul 3 Securitatea civilă pentru societate

Clusterul 3 Securitatea civilă pentru societate

Clusterul 3, „Securitate civilă”,răspunde provocărilor care decurg din amenințările persistente de securitate, inclusiv criminalitatea cibernetică, dezastre naturale și dezastre provocate de om.

Impacturile preconizate ale acestui cluster sunt cuprinse în planul strategic Horizon Europe.

 

Domenii de interventie:

- Societăți rezistente la dezastre
- Protectie si securitate
- Securitate cibernetică

 

Mai multe detalii aici.

Echipa