Acțiuni Marie Skłodowska-Curie

Acțiuni Marie Skłodowska-Curie

Acțiunile Marie Skłodowska-Curie (MSCA) este un program de finanțare al Comisiei Europene care sprijină cercetătorii din toate disciplinele de cercetare și din toate sectoarele de ocupare a forței de muncă.

MSCA finanțează formare excelentă și inovatoare în cercetare, precum și oportunități atractive de dezvoltare a carierei și de schimb de cunoștințe prin mobilitatea transfrontalieră și transsectorială a cercetătorilor, pentru a-i pregăti mai bine pentru provocările societale actuale și viitoare. Această finanțare are ca scop consolidarea cooperării dintre mediul academic și toate tipurile de organizații non-academice (companii, OSC, spitale, organisme publice etc.) în ceea ce privește formarea în cercetare, dezvoltarea carierei și transferul de cunoștințe.

Toată finanțarea în MSCA este in format “de jos în sus”; nu există apeluri tematice sau zone prioritare care sunt in special susținute. În funcție de Acțiune, bugetele disponibile variază între 50.000 EUR și 10 milioane EUR.

Echipa