Clusterul 6 Alimentație, Bioeconomie, Resurse Naturale, Agricultură și Mediu

Clusterul 6 Alimentație, Bioeconomie, Resurse Naturale, Agricultură și Mediu

Clusterul 6 are ca scop reducerea degradării mediului, stoparea și inversarea declinului biodiversității pe uscat, apele interioare și o mai bună gestionare a resurselor naturale prin schimbări transformatoare ale economiei și societății atât în zonele urbane, cât și în cele rurale.

Acesta va asigura securitatea alimentară și nutrițională  prin cunoaștere, inovare și digitalizare în agricultură, pescuit, acvacultură și sisteme alimentare și va conduce și accelera tranziția către o economie circulară cu emisii reduse de carbon, eficientă din punctul de vedere al resurselor și o bioeconomie durabilă, inclusiv silvicultură.

 

Mai multe detalii aici.

Echipa