Clusterul 2 Cultură, creativitate și societate incluzivă

Clusterul 2 Cultură, creativitate și societate incluzivă

Clusterul 2, „Cultură, creativitate și societate incluzivă”, își propune să consolideze valorile democratice europene, inclusiv statul de drept și drepturile fundamentale, salvgardarea moștenirii noastre culturale și promovarea transformărilor socio-economice care contribuie la incluziune și creștere.

Impacturile așteptate ale acestui cluster sunt cuprinse în planul strategic Horizon Europe.

 

Domenii de interventie:

- Democraţie

- Mostenire culturala 

- Transformări sociale și economice

 

Mai multe detalii aici.

Echipa