Consiliul European pentru Inovare

Consiliul European pentru Inovare

Obiectivul general al EIC este să identifice, să dezvolte și să implementeze inovații cu risc ridicat de toate tipurile, cu un accent deosebit pe inovații inovatoare, care creează piață și inovații profunde. EIC își propune să sprijine extinderea rapidă a tehnologiilor și companiilor inovatoare (în primul rând start-up-uri și IMM-uri) la nivel european și internațional de-a lungul drumului de la idei la piață.

 EIC Pathfinder - EIC Pathfinder sprijină dezvoltarea în stadiu incipient a unor astfel de tehnologii viitoare (de exemplu, diverse activități la niveluri scăzute de pregătire tehnologică 1-4), bazate pe cercetări de ultimă oră științifice/tehnologice cu risc ridicat/câștig ridicat (inclusiv „deep-tech"). Această cercetare trebuie să ofere bazele tehnologiei pe care o imaginezi. EIC Pathfinder își propune să creeze tehnologii inovatoare prin încurajarea colaborării interdisciplinare. Diverse domenii ale R&I sunt reunite cu perspective și metodologii diferite. Sprijinul constă într-o componentă de grant de până la 3 milioane EUR pentru apelurile deschise și 4 milioane EUR pentru apelurile de provocare. Solicitanții de succes au acces la o gamă de servicii de accelerare a afacerilor.

 EIC Transition - EIC Transition finanțează activități de inovare care depășesc dovezile experimentale de principiu în laborator. Sprijină atât maturizarea și validarea noii tehnologii în laborator, cât și în medii relevante de aplicație (prin utilizarea prototipurilor, formulării, modelelor, testării utilizatorilor sau a altor teste de validare), precum și dezvoltarea unui caz de afaceri și a unui model de afaceri pentru viitoarea comercializare a inovației. Sprijinul constă într-o componentă de grant de până la 2,5 milioane EUR. Solicitanții de succes au acces la o gamă de servicii de accelerare a afacerilor.

 Acceleratorul EIC - Acceleratorul EIC este un instrument/instrument de finanțare pentru împuternicirea IMM-urilor individuale să dezvolte și să extindă inovații inovatoare cu risc ridicat și impact ridicat. Sprijinul constă dintr-o componentă de grant de până la 2,5 milioane EUR și o componentă de investiții sub formă de finanțare prin capitaluri proprii sau garanții între 0,5 milioane EUR și 15 milioane EUR. Solicitanții de succes au acces la o gamă de servicii de accelerare a afacerilor.

 

Mai multe detalii aici.

Echipa