HE OFFICE

Oficiul național „Orizont Europa” (Oficiu) a fost constituit la 23 mai 2023 în cadrul reuniunii a V-a informală a Grupului de lucru pentru cercetare și inovare al Parteneriatului Estic (EaP).

Scopul Oficiului este de a spori numărul de participanți din Republica Moldova la programele și inițiativele Uniunii Europene în domeniile cercetării și inovării pentru a se atinge un nivel comparabil de participare la programele-cadru de cercetare a entităților autohtone din domeniu raportat la media europeană. Oficiul Național Orizont Europa activează în baza Regulamentului aprobat de ANCD.

 

Pentru realizarea scopului, Oficiul are următoarele obiective:

→  Informare și conștientizare; 

→  Conlucrarea cu Rețeaua PNC, Reprezentanților Oficiali și Experților Naționali; 

→  Dezvoltarea unei rețele de contact în universități, instituții de cercetare, ONG-uri, întreprinderi mici și mijlocii, precum și altor organizații; 

→  Organizarea Zilelor de informare, training-uri, workshop-uri, Info week-uri, etc; 

→  Asistență și Consiliere; 

→  Furnizarea de analize, date statistice și feedback.

 

Activitățile principale:

✔  Oferirea consultațiilor referitor la tematicile coordonate;

✔  Asistență și suport în căutarea de parteneri și cooperarea cu diaspora;

✔  Facilitarea cooperării cu instituțiile superioare de învățământ, instituțiile de cercetare, ONG-uri, întreprinderi mici și mijlocii, alte organizații interesate în Programul „Orizont Europa”;

✔  Organizarea training-urilor, seminarelor, zilelor de informare și a altor evenimente pentru a spori capacitățile PNC din Moldova și persoanelor interesate în aplicarea propunerilor de proiecte la Programul „Orizont Europa”.

 

Grupul țintă:

➜  Autorități și instituții publice

➜  Universități și institute de cercetare

➜  Întreprinderi mici si mijlocii

➜  Organizații civile

 

Structura Oficiului este următoare:

★  Șeful Oficiului

★  Coordonator tematic al Pilonul I „Știința Excelentă”

★  Coordonator tematic al Pilonului II „Provocări globale & Competitivitatea industrială europeană”

★  Coordonator tematic al Pilonului III „Europa Inovativă”

 

📞 CONTACTE

Republica Moldova, Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 180 (ANCD)

Tel: +373 22 29 62 71

Imagine
VM

Vitalie MORARU

Șeful Oficiului

vitalie.moraru@horizoneurope.md 

Mob: +373 76 09 08 09 (Viber, WhatsApp)

Imagine
er

Elena RAILEAN

Coordonator tematic 

Pilonul I „Știința Excelentă”

elena.railean@horizoneurope.md

Mob: +3736499692 (Viber, WhatsApp)

  

 

 

 

 

 

  
Imagine
op

Oxana PALADICIUC

Coordonator tematic 

Pilonul III „Europa Inovativă”

oxana.paladiciuc@horizoneurope.md

Mob:  +37369951051  (Viber, WhatsApp) 

 
Link-uri utile:

►  Funding and Tenders opportunities

►  Horizon Dashboard