Clusterul 5 Clima, energie și mobilitate

Clusterul 5 Clima, energie și mobilitate

În cadrul Clusterului 5, acțiunile de cercetare și inovare care implică știința climei urmăresc să stabilească o mai bună înțelegere a cauzelor, evoluției, riscurilor și impactului schimbărilor climatice. Scopul este de a obține o bază de cunoștințe avansate care va cataliza tranziția către o economie cu emisii net zero de gaze cu efect de seră, rezistentă la impactul schimbărilor climatice.

 Cercetarea și inovarea în domeniul energiei sunt esențiale pentru satisfacerea cererii de energie din ce în ce mai mari, combatand în același timp schimbările climatice și permițând accesul egal la soluții energetice ecologice. Pentru a atinge aceste obiective, Comisia Europeană sprijină acțiunile de cercetare și inovare în domenii precum energia regenerabilă, bateriile, hidrogenul, rețelele și clădirile eficiente din punct de vedere energetic.

 Ambiția generală este de a realiza un concept de mobilitate neutru din punct de vedere climatic, sigur, fără întreruperi și inteligent pentru oameni și bunuri. Acțiunile de cercetare și inovare din acest Cluster urmăresc să contribuie la o schemă de mobilitate cu emisii nete de gaze cu efect de seră, crescând în același timp competitivitatea globală a sectorului european de transport.

 

Mai multe detalii aici.

Echipa