Consiliul European de Cercetare

Consiliul European de Cercetare

ERC încurajează cercetarea de cel mai înalt nivel din Europa prin finanțare competitivă și  spriina cercetarea avansată condusă de investigatori în toate domeniile. ERC finanțează proiecte de cercetare fundamentală inovatoare în toate domeniile științei pentru a sprijini pozitia de liderul în cercetarea de clasă mondială.  

ERC oferă 4 scheme de granturi de bază:  

Starting Grants (Granturi de pornire) - pot aplica cercetători de orice naționalitate, cu 2-7 ani de experiență de la finalizarea doctoratului, care un istoric științific promițător și o propunere de cercetare excelentă. 

Consolidator Grant (Granturi de consolidare) - pot aplica cercetători de orice naționalitate cu 7-12 ani de experiență de la finalizarea doctoratului, are un istoric științific promițător și o propunere de cercetare excelentă. 

Advanced Grant (Granturi avansate) -  denumite investigatori principali (PI) - cercetători activi, care au un istoric al realizărilor semnificative în domeniul cercetării în ultimii 10 ani. 

Synergy Grants (Granturi Synergy) - pot aplica un grup de doi până la maximum patru investigatori principali (PI) care lucrează împreună și aduc abilități și resurse diferite pentru a aborda probleme de cercetare ambițioase.  

Iar prin Schema suplimentară - Proof of Concept - ERC îi ajută pe beneficiari să exploreze potențialul de inovare al ideilor sau al rezultatelor cercetării lor.  

 

NOTĂ: ELIGIBILITATEA POATE FI PRELUNGITĂ ÎN ANUMITE CIRCUMSTANȚE, CUM AR FI PENTRU CONCEDIUL DE MATERNITATE/PATERNITATE, PREGĂTIREA CLINICĂ, SERVICIUL MILITAR ȘI BOALA PE TERMEN LUNG.

 

Bugetul general al ERC din 2021 până în 2027 este de peste 16 miliarde EUR, ca parte a programului Orizont Europa.  

Vezi aici detalii despre schemele de finanțare.

Echipa