Infrastructuri de cercetare

Infrastructuri de cercetare

Infrastructurile de cercetare sunt facilități, resurse și servicii care sunt utilizate de comunitățile de cercetare pentru a efectua cercetări și a încuraja inovația în domeniile lor. Acestea includ: echipamente științifice majore (sau seturi de instrumente); resurse bazate pe cunoștințe, cum ar fi colecții, arhive sau date științifice; e-infrastructuri; și orice altă infrastructură de natură unică esențială pentru a atinge excelența în cercetare și inovare.

Domenii de intervenție:

- Consolidarea și dezvoltarea infrastructurilor europene de cercetare;

- Deschiderea, integrarea și interconectarea infrastructurilor de cercetare;

- Consolidarea politicii europene privind infrastructura de cercetare și a cooperării internaționale;

- Consolidarea și dezvoltarea potențialului de inovare al infrastructurilor europene de cercetare și al activităților de inovare și formare.

 

Mai multe detalii despre modul de aplicare și programele de lucru pot fi găsite aici.

Echipa