Percepții cu privire la mobilități internaționale pentru doctoranzi - Comunicat

La data de 19 februarie 2024, la Bruxelles, Oficiului RM pentru Știință și Tehnologie pe lângă UE (MOST) a organizat un eveniment, împreună cu organizațiile omoloage UKRI (Marea Britanie), Kowi (Germania), NorCore (Norvegia) și SwissCore (Elveția) cu tema „Mobilități pentru doctoranzi”, temă actuală, discutată anterior în grupurile Acțiunile Marie Skłodowska-Curie (MSCA)” și „Educație” din cadrul IGLO.

În calitate de vorbitori, au fost invitați experți ai Comisiei Europene și anume: Sohail LUKA, PhD  Marie Skłodowska-Curie Actions unit  DG EAC și Johannes GEHRINGER  Higher Education Unit, DG EAC.

Evenimentul s-a axat pe oportunitățile oferite prin  Acțiunile Marie Skłodowska-Curie și programul Erasmus+.

a) Rețelele de doctorat în cadrul MSCA permit studenților-doctoranzi să primească o pregătire de înaltă calitate și să își dezvolte cariera în mediul academic și în afara ei, mutându-se în altă țară pe o perioadă de max. 4 ani. În anii 2014-2020, în cadrul Programului „Orizont 2020”, au fost finanțați 65000 cercetători și 4500 companii prin intermediul MSCA. 37% din cercetători finanțați sunt din afara UE, iar 42% sunt femei.

Pentru a obține consultații gratuite despre Rețelele de doctorat contactați Punctul Național de Contact pentru Acțiunile Marie Skłodowska-Curie (MSCA) accesând linkul https://horizoneurope.md/en/representatives

b) Programul Erasmus+  oferă de asemenea mobilități pentru doctoranzi pe o perioadă de max. 12 luni, cu scopul de instruire, stagiere, dezvoltarea abilităților și cooperare. În anul academic 2019-2020 au beneficiat de finanțare 4000 doctoranzi, dintre care 56% femei.

Pentru a primi consultații cu privire la acest instrument de finanțare contactați Oficiul Național Erasmus+ în Moldova, accesând linkulhttps://erasmusplus.md